O naší společnosti

Společnost OFTIS-OPTA, s.r.o. dodává oftalmologické zdravotní zařízení a spotřební materiál do očních klinik, soukromých ambulancí a očních optik již více než 15 let. Postupem času se oblast přístrojů v oftalmologii rozrostla a bylo nutné rozšířit sortiment produktů na celé oftalmologické pole. Její náplní je nyní komplexní obchodní a servisní činnost v oftalmologii s působností na celou Českou a Slovenskou republiku.

Jediný majitel a jednatel firmy Ing. Luděk Pollák, DiS v roce 1984 promoval na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze se specializací lékařská bioelektronika. V roce 1991 absolvoval státní zkoušku z jazyka německého a v roce 2004 složil zkoušky v oboru Diplomovaný oční technik. Jeho zkušenosti v tomto oboru vzešly mimo jiné také z předchozího zaměstnání, kde působil jako vedoucí oddělení technických činností nemocnice Liberec. Odtud také pochází nemalé množství kontaktů na lékaře a oční optiky. Důkladná znalost tohoto trhu, jeho potřeb, kulturních zvyklostí a vývojových tendencí se stala nosným pilířem současné rostoucí pozice společnosti na oftalmologickém trhu. Právě budoucí vývoj v oboru oftalmologie je příležitostí a výzvou ke zlepšování kvality portfolia nabízeného sortimentu a možností k uplatnění dlouholetých zkušeností s důrazem na kvalitu poskytnutých služeb.

OFTIS-OPTA, s. r. o., sídlící na adrese Pod Skalkou 1246, CZ-463 11 Liberec 30 byla založena 15. 1. 1996 a zaměstnává v současné době 3 vysokoškolsky vzdělané pracovníky na stálý pracovní poměr, kteří pečují o zhruba 2.100 zákazníků v České republice. Dále spolupracuje se dvěma externími spolupracovníky – specialisty pro dodávky a servis výpočetní techniky a údržbu počítačové sítě a firemní databáze. Pracovní kolektiv je vysoce profesionální, flexibilní a dynamický.

Společnost disponuje exkluzivními i autorizačními smlouvami pro prodej a servis značkových oftalmologických přístrojů a nástrojů. Vybraní zaměstnanci se pravidelně účastní zahraničních servisních školení přímo u výrobců, o čemž svědčí i četné certifikáty. Společnost je vybavena nejmodernějšími přístroji a disponuje technickými manuály k jednotlivým přístrojům, náhradními díly i servisními přípravky a poskytuje dvouletý záruční a minimálně osmiletý pozáruční servis.

V současné době je OFTIS – OPTA, s. r. o. zavedenou společností. Je známa především nabídkou kvalitních a specializovaných přístrojů, spolehlivým servisem a množstvím referenčních pracovišť po celé České republice. Naši klientelu dnes tvoří významní oční chirurgové a specialisté očních klinik, privátních očních ambulancí a očních optik. Dobré vztahy s lékaři, kteří rozhodují o zásadních zakázkách a o výběru požadovaných přístrojů, je rovněž velkou výhodou. Firma se účastní všech důležitých oftalmologických výstav, veletrhů a seminářů. Ve spolupráci s lékaři organizuje kursy o perimetrii, předváděcí akce, zápůjčky drahých přístrojů pro účely přednášek apod. Stabilní společnost s více jak 15-letou tradicí vykazuje zvětšující se podíl svých spokojených zákazníků na oftalmologickém trhu a překvapuje novými trendy a originálními nápady.

Hlavní nabídka
OFTIS-OPTA s.r.o. - Oční optika U Lípy - idatabaze.cz Oční optiky - idatabaze.cz
spolehliva-firma-2016_125